surprisemotherfucker

Insan hayal ettigi müddetce yasar.
Hayal gercegin tohumudur, hayal gercegin kendisidir!

Müzik dinlerken hep bi yerlerim oynar. Ağzım dursa kolum durmaz, kolum dursa bacağım durmaz, dil dursa hakim bey tende can durmaz

(Quelle: telefonumbozuldu)

ucagacarpangemi:

sosislipuding:

Sevmek zordur galiba ..

demek değil de sevmek zordur galiba

Benim Tumblr blogum ne yazı blog, ne de foto blog. Sanırım benim blogum biraz ”everything but little little into the middle”

(Quelle: barisgultekin, via nigggalipss)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter