surprisemotherfucker

Insan hayal ettigi müddetce yasar.
Hayal gercegin tohumudur, hayal gercegin kendisidir!

Bir rakam düşün. 2 ile çarp. 8 ekle. 2’ye böl. İlk düşündüğün rakamı çıkar. Gözlerini kapa………Karanlık, değil mi?

mehmetonalworld:

Abi şuan şoktayım, nasıl bildi lan jakahla

(Quelle: sosyopathippi, via sebepsizbimutluluk)

sutteyumusayannesquik:

nostaljiksestonu:

Bu Ramazan çok yanacaksınız demişlerdi de inanmamıştık.

Şu videoyu her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor…

(Quelle: nahbanadeniz, via hayallercokguzel)

En fazla sevdadan ölmeliydi yürekler. Bombalarla değil. Beşiğinde sallanarak susturulmalıydı çocuklar. Vurularak değil. Ve bu kadar sessiz kalmamalıydı vicdanımız. İnsanlık bu değil.

(Quelle: mrsmarbling, via senniyesevmedin)

Trabzon Lisesi. Çanakkale Savaşı’nda öğrencileri cepheye gitti. Üç dönem mezun veremedi.Yoklama defterlerine, “Geri dönemediler” yazıldı.

nolcaksimdi:

Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın? 
'Gömelim gel seni tarihe' desem, sığmazsın !

(via hayallercokguzel)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter