surprisemotherfucker

Insan hayal ettigi müddetce yasar.
Hayal gercegin tohumudur, hayal gercegin kendisidir!

En çokta kendimle dertleşmeyi seviyorum. Sonunda ‘boşver ya’ demiyorum kendime.

(Quelle: komiksindemek, via mert10der)

Franz Kafka (via gokyuzundendizeler)

(Quelle: birkucukyagmurdamlasi, via mert10der)

Yardım et bana! Söyleyebildiklerimden daha fazlasını anla!
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter