surprisemotherfucker

Insan hayal ettigi müddetce yasar.
Hayal gercegin tohumudur, hayal gercegin kendisidir!

(via gozlerindensevdigim)

(via itstrueloveyeah)

-Çok mu üzdüler seni?

+Nasıl yani?

-Çok güzel gülüyorsun.

oldumusimdibeybisi:

paramolsahicdurmam:

degistimben:

basketboltanricasi:

bosayasayangenc:

farbenfinsternis:

tiredsoulss:

cesarcub:

l3nf:

best thing i’ve seen on tumblr

Amazing

This is so trippy

I like this it makes me smile :)

amanın bıdık insanlar

Tumblr’daki Türk. Üstteki yorum.

bıdık insanlar weterywr

Bıdık ashdkdjf

bıdık nedir awq asjhflabdhjfbçaskjögnkMSŞK

(Quelle: confusababel, via serhatgunduz)

howl-calcifer:

neistiyorumben:

İmanımız mı yok,yoksa imkanımız mı?!

"Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! duamı kabul et!

 

(via niconunhayalimanitasi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter