surprisemotherfucker

Insan hayal ettigi müddetce yasar.
Hayal gercegin tohumudur, hayal gercegin kendisidir!

Kahrolsun dışarı paçoz halinle çıkınca önünden geçen hoşlandığın insan.

(Quelle: amerikanoyunlari-bunlar, via psikopattpolyanna)

annemden para istiyorum babama yolluyor babamdan istiyom anneme yolluyo sonra tekrar babama yolluyor alves xavi tekrar babam messi ve gol

(Quelle: patlicanmassaka, via patlicanmassaka)

Bugün tam 7 gün oldu biteli. Şimdi ne sesi kaldı ne de kokusu. Ona öyle alışmıştım ki… Belki biraz abartıyorum. Nihayetinde bir oda spreyi

lutesyum:

Vanilyalı gül kokuyodu 😂

(Quelle: patlicanmassaka, via patlicanmassaka)

crazywhitenigga:

mavimge:

Adamlıkmıdır ?

Değildir.Bu yüzden kadın kutsaldır.

(Quelle: pessimisticgirll, via birazyalnizlikbirazsen)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter